Welkom
Logo CeLLO

Nederlands · English
 

 

“Longitudinal surveys have given the social sciences their Hubble telescope” (Butz & Torrey, 2006)


Over CELLO
Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) is gegroeid uit de onderzoeksgroep PSBH die 11 jaar lang verantwoordelijk was voor de verzameling van de panelstudie van Belgische Huishoudens. Na het afsluiten van PSBH, verruimde het onderzoek zich naar het brede veld van de familiesociologie en de arbeidssociologie. Momenteel is het centrum actief op diverse domeinen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarbij de levensloopbenadering theoretisch en empirisch centraal staat. Het centrum voert zowel fundamenteel als beleidsvoorbereidend onderzoek uit.

De familiesociologische onderzoekslijn van het centrum concentreert zich op de studie van oorzaken en gevolgen van belangrijke levenslooptransities. In het bijzonder ligt de nadruk hierbij op het verlies van een partner in het geval van echtscheiding en verweduwing en de gevolgen die hiermee gepaard gaan.
Binnen de arbeidssociologische onderzoekslijn ligt de nadruk op de loopbaan van individuen en de gevolgen van transities tijdens de loopbaan op het verdere verloop van de carrière. Daarnaast wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de loopbaan en de eindeloopbaanproblematiek. Op het kruispunt met de familiesociologie wordt aandacht besteed aan de combinatieproblematiek tussen gezin en arbeid.

Tot slot vervult het centrum ook een methodologische rol. Voortbouwend op de lange traditie van de Panelstudie werkt CELLO mee aan diverse nationale en internationale dataverzamelingsprojecten. Zowel in CAPI-enquêtering als in post-enquêtes werd op dit domein een ruime expertise opgebouwd. Het centrum bezit ook een eigen pool aan interviewers die hiervoor ingezet kunnen worden. Daarnaast is in de loop der jaren een ruime expertise opgebouwd in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie en analyse. Deze wordt verspreid door middel van advies en onderwijs in de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en middels toegankelijke methodologische literatuur zoals de reeks MTSO-INFO en Stap in Statistiek en Onderzoek (Acco).


Domeinen waarin Cello actief is

© Cello 2006-2014 - Ontwerp www.kpsoft.be
Top