Doel Onderwijsvorm Downloaden studiemateriaal   Links
   

   
e-mail Raoul Van Damme

De cursus is een inleiding tot de biologie. Er worden basisbegrippen en -principes aangereikt die moeten toestaan om latere, meer gespecialiseerde cursussen te volgen (bijvoorbeeld biotechnologie, milieumanagement). Daarnaast wil de cursus de student confronteren met een aantal ethische en maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld i.v.m. moderne genetica, sociobiologie, milieuproblematiek). Dit gebeurt via een verkenning van een aantal niveaus in de hiėrarchie van het leven (moleculen - cellen - organen - individuen - populaties - gemeenschappen - ecosystemen) en van een aantal unifiėrende processen (genetica, evolutie).

De cursus wordt ex-cathedra gedoceerd. De cursus is verkrijgbaar bij Universitas (Prinsesstraat 16, 2000 Antwerpen), of kan via de links hieronder gedownload worden. Dit laatste geldt ook voor de Powerpoint-presentaties die in de les gebruikt worden. 

Er is ook een pakket oefeningen genetica dat zelfstandig dient opgelost te worden. Gedurende het jaar worden enkele sessies georganiseerd waarop studenten hierover vragen kunnen stellen.

Door op het juiste icoontje te drukken krijg je toegang tot een Word-document met een hoofdstuk uit de cursus, of tot de Powerpoint-presentatie die bij dat hoofdstuk hoort.

Hoofdstuk 1 Chemie van het leven
Hoofdstuk 2 De cel
Hoofdstuk 3 Genetica
Hoofdstuk 4 Evolutie
Hoofdstuk 5 Gedragsbiologie
Hoofdstuk 6 Ecologie
Lezing Dr. Devolder Stamcelonderzoek en kloneren : ethische aspecten

Volgende Websites vormen een goede inleiding tot domeinen van de biologie :