Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Stel een vraag:


Hoeveel keer mag je examen afleggen voor een vak?

Oplossing

Bij heel wat studenten doet het gerucht de ronde dat je maar een beperkt aantal keren examen kan doen voor een vak. Dit is niet juist.

Het aantal examenpogingen voor een vak wordt niet door het examenreglement beperkt. Zolang je voor een vak kan inschrijven, mag je er examen voor doen.

Zolang je dus niet voor de ganse studierichting wordt geblokkeerd (wegens bijvoorbeeld studievoortgangsbewaking of een tekort aan leerkrediet), en je aan de inschrijvingsvoorwaarden voor een vak voldoet, kan je ervoor inschrijven en examen afleggen. In sommige extreme gevallen hebben studenten al 6,8 of zelfs meer examenzittijden gedaan voor eenzelfde vak.

Hierbij nog enkele opmerkingen:

- Als je in de eerste zit een voldoende haalt, dan kan je voor dit vak geen tweede zit doen in hetzelfde academiejaar. 

- Je kan wel voor een vak waarvoor je een credit haalde, het jaar nadien terug inschrijven als je een hogere score wil halen. Dit heeft wel enkel zin als je het diploma nog niet haalde. Een deliberatie wordt niet overgedaan als je na diplomering nog een hogere score voor een vak zou halen.

 
Was dit artikel hulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 93
Categorie: Studieprogramma
Datum toegevoegd: 2013-08-20 10:24:51
Aantal bekeken: 6126
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.6/5.0 (50)

 
<< Ga terug


Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid