Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Stel een vraag:


Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat wil dat zeggen?

Oplossing

 

Studievoortgangbewaking is een instrument van een opleiding om toe te kijken of je voldoende voortgang maakt in je studie. Vanaf academiejaar 2015-2016 moeten studenten 60% van de ingeschreven credits behalen in plaats van 50%. Twee opeenvolgende academiejaren geen 60% behalen, betekent dat je niet meer kan ingeschreven worden in de opleiding.

 

Concreet betekent dit dat:

  • studenten die zowel in 2013-2014 als in 2014-2015 niet de helft van de ingeschreven studiepunten behaalden, voor het academiejaar van 2015-2016 zich niet meer kunnen inschrijven in hun huidige opleiding. Deze studenten werden daarvan verwittigd in september 2014.
  • studenten die voor het academiejaar 2014-2015 niet de helft van de ingeschreven studiepunten behaalden, in het academiejaar 2015-2016 60% van de ingeschreven credits moeten behalen.
  • studenten die voor het academiejaar 2014-2015 tussen 50 en 60% van de ingeschreven credits behalen, voor 2015-2016 geen bindende voorwaarden krijgen opgelegd en vallen niét onder studievoortgangsbewaking.

 

Studievoortgangsbewaking is van toepassing op bachelors, schakel- en voorbereidingsprogramma's, maar niet op inschrijvingen in de masters en geldt voor zowel diplomacontracten als voor examencontracten. Studenten onder studievoortgangsbewaking kunnen terecht bij de studietrajectbegeleider om een traject te vinden dat op termijn het meeste kans geeft op een optimale studievoortgang.

 

Er kan enkel intern beroep worden aangetekend tegen de weigering tot inschrijving in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden. De facultaire studievoortgangscommissie oordeelt over de beroepen die worden ingediend. 

 

 

 
Was dit artikel hulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 101
Categorie: studievoortgangsbewaking en studietrajectbegeleiding
Datum toegevoegd: 2012-09-21 14:41:05
Aantal bekeken: 728
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.5/5.0 (8)

 
<< Ga terug


Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid