Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat wil dat zeggen?

Oplossing

 

Studievoortgangbewaking is een instrument van een opleiding om toe te kijken of je voldoende voortgang maakt in je studie. Het wordt standaard toegepast als je ingeschreven bent voor een bacheloropleiding, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of masteropleiding, zowel voor inschrijvingen onder diplomacontract als onder examencontract.

 


Als je na de tweede zittijd van een academiejaar voor minder dan 60% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent en dus minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, krijg je een waarschuwing van de faculteit. Je mag je opleiding verderzetten, maar met een voorwaarde: je moet het volgende academiejaar minstens 60% van de opgenomen studiepunten behalen.


Als je het volgende academiejaar opnieuw – in twee opeenvolgende jaren dus – minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, mag je je niet meer inschrijven voor dezelfde (of een sterk verwante) opleiding.


Er kan enkel intern beroep worden aangetekend tegen de weigering tot inschrijving in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden. De facultaire studievoortgangscommissie oordeelt over de beroepen die worden ingediend. 


Opgelet:
Als je voor het eerst aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven bent en na de tweede zittijd van een academiejaar voor minder dan 30% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent, kan je enkel opnieuw inschrijven voor dezelfde of een sterk verwante opleiding na een voorafgaand gesprek met de studietrajectbegeleider. Opnieuw is het mogelijk dat de faculteit je bindende voorwaarden oplegt en het aantal studiepunten dat je mag opnemen beperkt.


 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik ga op Erasmus of ben op Erasmus geweest. Hoe zit dat nu met de studiepunten die ik zal opnemen/heb opgenomen aan buitenlandse vakken?
De curriculumhervorming van de bachelor geschiedenis
Kan ik buitenlandse vakken van 1 of 2 studiepunten in mijn programma opnemen ?
Ik wil de lerarenopleiding volgen. Kan ik voor twee talen lesbevoegdheid halen?
Ik wil een studieprogramma opnemen van meer dan 66 studiepunten. Kan dat?
Artikel details
Artikel ID: 101
Categorie: studievoortgangsbewaking en studietrajectbegeleiding
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.5/5.0 (11)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid