Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


De curriculumhervorming van de bachelor geschiedenis

Oplossing
Zoals tijdens de open campusdagen en ook in de media (Gazet van Antwerpen, 19 mei 2015) werd aangekondigd, hervormt de opleiding geschiedenis vanaf 2016-2017 haar bachelorprogramma. Deze hervorming moet nog officieel worden goedgekeurd, maar aangezien zij ook gevolgen zal hebben voor wie zich in het academiejaar 2015-2016 inschrijft, geven wij de krachtlijnen er al van weer.

De belangrijkste vernieuwing is dat de buiten-Europese geschiedenis een veel grotere plaats zal innemen in onze opleiding. Daarbij wordt de concrete focus gericht op de geschiedenis van de islamwereld, dat wil zeggen van die delen van de wereld die tijdens een kortere of langere tijd een sterke invloed hebben ondervonden van de islamitische cultuur of van een politiek regime dat zich op de islam beriep. De term ‘islamwereld’ begrijpen wij dus niet alleen, of zelfs niet in de eerste plaats als een religieus begrip. Het gaat om een min of meer samenhangend maar tegelijk divers geheel van maatschappelijke, politieke, culturele en economische factoren die zich in verschillende delen van de wereld op uiteenlopende wijzen hebben samengevoegd. Bij de studie van de islamwereld zal overigens ruimschoots aandacht worden besteed aan de contacten die deze onderhield met onder meer de joodse en de christelijke cultuur.

In 2015-2016 zal deze hervorming nog niets concreet veranderen aan het programma zoals je het nu op deze webpagina's vindt. Vanaf het academiejaar 2016-2017 wordt het opleidingsonderdeel Geschiedenis van de islamwereld echter een plichtvak, dat tweejaarlijks wordt aangeboden aan de bachelor 1 en 2 samen. Het wisselt af met Geschiedenis van de oudheid, dat ook tweejaarlijks wordt (en in 2016-2017 dus niet zal worden gedoceerd). Wie in 2015-2016 inschrijft in Bachelor 1, zal dus pas een jaar nadien het vak Geschiedenis van de islamwereld volgen. De studenten die in 2016-2017 aan hun opleiding beginnen, zullen het daarentegen al meteen in hun eerste bachelor krijgen (maar Geschiedenis van de oudheid pas in bachelor 2 krijgen).

Meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen over de geschiedenis van de islamwereld zullen vervolgens in de derde bachelor worden aangeboden. Het gaat daarbij om twee Engelstalige vakken, die respectievelijk ‘The Premodern Islamic World, 600-1600’ en ‘The Modern Islamic World, 600-Today’ heten. Wie in 2015-2016 naar bachelor 3 gaat, kan deze vakken al kiezen ter vervanging van een vak uit de zogenaamde ‘kruisstructuur’. Het vak ‘The Premodern Islamic World, 600-1600’ kan elk kruisstructuurvak met betrekking tot de middeleeuwen of de Nieuwe tijd vervangen, terwijl  ‘The Modern Islam World, 600-Today’ kan worden gekozen ter vervanging van eender welk kruisstructuurvak met betrekking tot de Nieuwe of de Nieuwste Tijd. Vanaf 2016-2017 worden deze opleidingsonderdelen integraal in de ‘kruisstructuur’ opgenomen. Meer bepaald wordt ‘geschiedenis van de islamwereld’ een vierde domein, naast politieke geschiedenis, sociaaleconomische geschiedenis en cultuurgeschiedenis. Dit betekent dat je in de derde bachelor zes in plaats van de huidige vijf kruisstructuurvakken zal moeten opnemen, terwijl de vrije keuzeruimte uit het programma van de derde bachelor verdwijnt.

Wie als periode Middeleeuwen of Nieuwe Tijd kiest, volgt dan verplicht het vak ‘The Premodern Islamic World, 600-1600’ (naast de vakken Politieke, Sociaal-economische en Cultuurgeschiedenis van de gekozen periode). Kies je als periode de Nieuwste Tijd, dan volg je verplicht het vak ‘The Modern Islam World, 1600-Today’ (naast de vakken Politieke, Sociaal-economische en Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd) . 

Wie zich echt volop wil verdiepen in de geschiedenis van de islamwereld, kan dit domein kiezen in de plaats van Politieke, Sociaal-economische en Cultuurgeschiedenis. In dat geval krijg je dus beide opleidingsonderdelen die gewijd zijn aan de geschiedenis van de islamwereld, aangevuld met de vakken van de andere domeinen uit de periode van je keuze (middeleeuwen, Nieuwe of Nieuwste Tijd). Omdat je zo maar aan vijf vakken komt, dien je dan één extra vak naar keuze uit de kruisstructuur op te nemen.

Kleinere wijzigingen die vanaf 2016-2017 in het programma zullen worden opgenomen, behelzen onder meer dat Ecologische geschiedenis een plichtvak wordt dat tweejaarlijks zal worden aangeboden aan de tweede en derde bachelor samen. Het wordt dan afgewisseld met het opleidingsonderdeel Geschiedenis en beeld. Inleiding tot de sociale wetenschappen verhuist van bachelor 2 naar bachelor 1 en het aantal studiepunten van de bachelorscriptie wordt verlaagd van 12 naar 9. De vrije keuzeruimte wordt gereduceerd van 24 studiepunten in het huidige programma naar 15 in het nieuwe (3 studiepunten in bachelor 1 en 12 studiepunten in bachelor 2).

Van zodra het nieuwe programma definitief is goedgekeurd zal het op deze website worden gepost, met alle overgangsmaatregelen die van toepassing zullen zijn voor studenten die pas tijdens bachelor 2 of 3 naar dit nieuwe programma overschakelen. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe werkt de kruisstructuur in de bacheloropleiding geschiedenis?
Kan ik buitenlandse vakken van 1 of 2 studiepunten in mijn programma opnemen ?
Ik kan in SisA niet aan mijn vakken voor het nieuwe jaar. Hoe komt dat?
Artikel details
Artikel ID: 149
Categorie: studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.5/5.0 (8)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid