Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Stel een vraag:


Kan ik afstuderen in februari?

Oplossing

 

Als je in je diplomajaar zit, kan je onder bepaalde voorwaarden afstuderen in februari. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte hanteert volgende regels:

 

  • opleidingsonderdelen die in het tweede semester vallen moet je al eerder in je studieprogramma opgenomen hebben en hiervoor geslaagd zijn. Indien je niet slaagde voor een vak uit het tweede semester, kan je het examen van dit vak afleggen in januari.
  • de masterproef kan je sowieso indienen in januari (met uitzondering van studenten MPC indien zij het vak Communicatieonderzoek niet in een eerder academiejaar aflegden).
  • eerste semestervakken mogen nieuwe vakken zijn.

 

Let op: je moet je in SisA inschrijven als je in februari wil afstuderen, maar ook als je voor een vak uit het tweede semester een examen in januari wil afleggen en als je je masterproef wil indienen in januari. Dit kan vanaf 1 november tot 31 december en wordt via e-mail aangekondigd.

 

Als je niet slaagt in eerste zit (januari), kan je de afgelegde examens en/of masterproef pas opnieuw afleggen en/of indienen in de tweede zit.

 

 
Was dit artikel hulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 91
Categorie: examens en zittijden
Datum toegevoegd: 2012-09-19 22:35:15
Aantal bekeken: 699
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
<< Ga terug


Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid