Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik afstuderen in februari?

Oplossing

 

Als je in je diplomajaar zit, kan je onder bepaalde voorwaarden afstuderen in februari. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte hanteert volgende regels:

 

  • opleidingsonderdelen die in het tweede semester vallen moet je al eerder in je studieprogramma opgenomen hebben en hiervoor geslaagd zijn. Indien je niet slaagde voor een vak uit het tweede semester, kan je het examen van dit vak afleggen in januari.
  • de masterproef kan je sowieso indienen in januari (met uitzondering van studenten MPC indien zij het vak Communicatieonderzoek niet in een eerder academiejaar aflegden).
  • eerste semestervakken mogen nieuwe vakken zijn.

 

Let op: je moet je in SisA inschrijven als je in februari wil afstuderen, maar ook als je voor een vak uit het tweede semester een examen in januari wil afleggen en als je je masterproef wil indienen in januari. Dit kan vanaf 1 november tot 31 december en wordt via e-mail aangekondigd.

 

Als je niet slaagt in eerste zit (januari), kan je de afgelegde examens en/of masterproef pas opnieuw afleggen en/of indienen in de tweede zit.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik geef mijn bachelor- of masterproef af in tweede zit. Wat moet ik doen?
Ik geef mijn bachelor- of masterproef in tweede zit af. Wat moet ik daarvoor doen?
Ik moet alleen mijn masterproef nog afwerken. Wat moet ik doen?
Ik wil mijn tweede semesterprogramma wijzigen. Hoe moet dat?
Ik wil mijn mondeling examen op een ander moment afleggen. Wat moet ik doen?
Artikel details
Artikel ID: 91
Categorie: examens en zittijden
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (7)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid