Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Afwerken, inbinden en indienen van je masterproef

Oplossing

Gelieve de leidraad van je afstudeerrichting te volgen i.v.m. de vormvereisten van je masterproef.
Volg de opbouw van het voorblad zoals in de leidraad staat, gebruik die dan ook en vul het volledig in met jouw gegevens. Achter de titel van je masterproef zet je geen punt.

De versie die je indient mag (bij voorkeur) dubbelzijdig worden afgedrukt.

Inbinden : liefst ingelijmd als de dikte dit toelaat.

Titels wijzigen op Blackboard : 
Je doet zelf de nodige aanpassing op het moment dat je de digitale versie oplaadt in blackboard.
Bij problemen stuur je per e-mail de aangepaste titel door aan de studentenadministratie


De masterproef dient ingeleverd te worden als volgt:
- digitale versie opladen via blackboard
Inleveren1 = februarizittijd
Inleveren2 = junizittijd
Inleveren3 = septemberzittijd

- papieren versie: twee exemplaren (drie exemplaren indien er een co-promotor betrokken is) te bezorgen aan de facultaire studentenadministratie FSW: het lokaal voor inleveren op de dag van de deadline wordt gecommuniceerd op Blackboard. Voor de overige dagen, ga je naar lokaal M135.

De deadlines voor het inleveren van de masterproef staan op de academische kalender. Gelieve deze te raadplegen.

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/studeren-onderwijs/academische-kalender/

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Masterproefverdedigingen
Masterproefonderwerp vorig academiejaar
Academische kalender
Waar vind ik mijn examenrooster ?
Masterproef in een andere taal : motivatieformulier verplicht !
Artikel details
Artikel ID: 44
Categorie: Masterproef
Aantal bekeken: 2702
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.8/5.0 (18)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid