Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Deliberatieregels FSW

Oplossing

DELIBERATIEREGELS OPLEIDINGEN FSW


1. BACHELOROPLEIDINGEN FSW

De examencommissie verklaart een student (die examen heeft afgelegd voor alle opleidingsonderdelen uit zijn/haar bacheloropleiding) geslaagd of niet geslaagd voor dat studieprogramma.

Daarbij wordt uitgegaan van de volgende deliberatiecriteria:

A. Een student slaagt indien:
 
--> het totaalpercentage (op basis van gewogen gemiddelde van de resultaten op alle opleidingsonderdelen uit het studieprogramma) minstens 50% bedraagt

EN
 
--> indien voor alle opleidingsonderdelen een credit werd behaald
--> indien de gezamenlijke studieomvang, uitgedrukt in studiepunten, van de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet is geslaagd maximum 6 studiepunten bedraagt,
--> het resultaat voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet is geslaagd minimum 8/20 is.

B. In alle andere gevallen slaagt een student niet


2. SCHAKEL- EN VOORBEREIDNGSPROGRAMMA'S FSW

De examencommissie verklaart een student (die examen heeft afgelegd voor alle opleidingsonderdelen uit zijn/haar bacheloropleiding) geslaagd of niet geslaagd voor dat studieprogramma.

Daarbij wordt uitgegaan van de volgende deliberatiecriteria:

A. Een student slaagt indien:
 
--> het totaalpercentage (op basis van gewogen gemiddelde van de resultaten op alle opleidingsonderdelen uit het studieprogramma) minstens 50% bedraagt

EN
 
--> indien voor alle opleidingsonderdelen een credit werd behaald
 -->indien de gezamenlijke studieomvang, uitgedrukt in studiepunten, van de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet is geslaagd maximum 6 studiepunten bedraagt,
--> het resultaat voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet is geslaagd minimum 8/20 is.

B. In alle andere gevallen slaagt een student niet


3. MASTEROPLEIDINGEN FSW

De examencommissie verklaart een student (die examen heeft afgelegd voor alle opleidingsonderdelen uit zijn/haar bacheloropleiding) geslaagd of niet geslaagd voor dat studieprogramma.

Daarbij wordt uitgegaan van de volgende deliberatiecriteria:

- Een student slaagt indien:
 
--> voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs werd behaald

- In alle andere gevallen slaagt een student niet
 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Herinschrijven voor de master bij het niet slagen van de vooropleiding
Welke is mijn graad van verdienste ?
Minimumvoorwaarden voor toelating tot de master als de bacheloropleiding nog niet volledig afgewerkt is
Studievoortgangsbewaking : NIEUWE regels 2015-2016
Overgangsmaatregel nieuw curriculum master SEW 2015-2016
Artikel details
Artikel ID: 93
Categorie: Examens en roosters
Aantal bekeken: 2566
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.4/5.0 (14)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid