Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Studieprogramma kiezen  (Ga terug)

» Subcategorieën:

 
Foutmeldingen bij SISA
Foutmelding Sisa “Inschrijvingsvereisten”
Roosterconflict
Ik wil vakken van het tweede semester toevoegen maar dit lukt mij niet
» Meer onderwerpen
 
 

» Artikelen in deze categorie:

 
Indaling Master-na-master Internationale betrekkingen en diplomatie Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Vanaf academiejaar 2015-2016 is de master-na-master Internationale Betrekkingen en Diplomatie (IBD) ingedaald naar een master-na-bachelor.
Overgangsmaatregel schakelprogramma sociologie – vooropleiding sociaal werk Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Studenten die academiejaar 2014-2015 reeds gestart zijn met het schakelprogramma sociologie en niet geslaagd waren voor het vak statistiek I (deel 2), mochten uitzonderlijk nog é&eacu...
Overgangsmaatregel nieuw curriculum master SEW 2015-2016 Artikel beoordeeld 3.0/5.0
In het curriculum master SEW 15-16 is er een aanpassing gebeurd wat betreft de methodologische vakken. Studenten die nieuw instromen in de master SEW moeten 12sp aan methodologische vakken opnemen: z...
Studievoortgangsbewaking : NIEUWE regels 2015-2016 Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Vanaf 2015-2016 zijn er nieuwe maatregelen van kracht wat betreft de studievoortgangsbewaking. De faculteit Sociale Wetenschappen legt dan maatregelen op voor de bewaking van de studiev...
Keuze seminarie Master Communicatiewetenschappen en Master Filmstudies Artikel beoordeeld 4.4/5.0
Bij het vastleggen van je vakkenpakket in de selfservice binnen de SISA omgeving voor het komende academiejaar, zal je geen keuze van seminarie kunnen bepalen via deze weg. Hiervoor zal een online i...
Hoe voeg ik een keuzevak toe als het niet in het modeltraject of de afstudeervereisten staat? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Ga eerst na of je programma je toestaat het vak op te nemen (in de studiegids, of stel de vraag aan fswhelp.be). Je gaat in SISA naar "studieprogramma/inschrijven". Links op je scherm zie je een kader...
Aanvragen vrijstellingen Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Heb je al elders een opleiding gevolgd, of creditbewijzen verzameld, dan kom je misschien in aanmerking voor het aanvragen van één of meerdere vrijstellingen. Bezorg alle nodige b...
Ik wil een vak toevoegen maar Sisa laat het niet toe. Artikel beoordeeld 3.7/5.0
In principe zou je in alle opleidingen alle vakken uit het modeltraject kunnen toevoegen. Staat het vak er niet tussen en het (keuze)vak is toegelaten, zie dan naar : http://uahost.uantwerpen.be/helpd...
Ik wil naast mijn Bachelor/schakelprogramma/voorbereidingsprogramma ook mastervakken opnemen Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Het is mogelijk om 2 opleidingen te combineren. Dit wordt binnen FSW toegelaten tot maximum 66 studiepunten voor beide opleidingen samen en alleen als je ook in het diplomajaar zit voor je laagste opl...
Minimumvoorwaarden voor toelating tot de master als de bacheloropleiding nog niet volledig afgewerkt is Artikel beoordeeld 3.0/5.0
De onderwijscommissie geeft de aanbeveling dat studenten die hun bacheloropleiding nog niet afwerkten geen te zwaar programma opnemen. Concreet betekent dit dat indien een student een programma w...
Aanvragen studieprogramma's met meer dan 66 studiepunten Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Je kunt via mail aan onze studietrajectbegeleider, mevrouw Ann Aertssen (ann.aertssen@uantwerpen.be) een verhoging van het maximum aantal studiepunten aanvragen. Vermeld duidelijk de reden van de aanv...
Kan ik inschrijven voor een practicum of oefensessie (Bijv. Economie of Statistiek ? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Dit kan niet via SisA. In SisA ben je in alle practica (bijvoorbeeld Statistiek of Economie) ingeschreven en zullen deze ook allemaal op je weekrooster verschijnen. Bij de start van het academiejaar w...
Keuzevak Vergaderen en onderhandelen - Master Communicatiewetenschappen optie Strategische Communicatie Artikel nog niet beoordeeld
Beste student   Wij werden door de docent van het keuzevak Vergaderen en Onderhandelen gecontacteerd. Gezien d
Toevoegen van de stage bij master sociaal-economische wetenschappen (SEW) Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Je zult voor het opnemen van de stage een gemotiveerd voorstel moeten indienen bij de opleidingsverantwoordelijke van de Master SEW.  Na goedkeuring voegt de studentenadministratie het vak 'stage...
Ik zie niet al mijn resultaten van de vorige jaren verschijnen in mijn selfservice Artikel nog niet beoordeeld
Stuur een bericht naar de fswhelp.be met vermelding van de ontbrekende vakken. Alle programma’s worden in de loop van het eerste semester grondig nagekeken.
Ik heb de vakken van mijn programma aangevinkt maar zie ze niet terug in blackboard. Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Na het ‘plannen’ van je programma in Sisa Selfservice moet je de vakken ‘indienen’. Doe je dat niet, dan blijven de aangeduide vakken in je ‘winkelwagen’ staan. D...
Aanpassen van je studieprogramma tijdens het academiejaar Artikel beoordeeld 3.1/5.0
- tot en met 30 september: vakken zelf wijzigen, verwijderen, toevoegen in Sisa Selfservice. - van 1 oktober tot 31 oktober: vakken wijzigen, verwijderen, toevoegen, enkel via een vraag aa...
Ik wijzigde mijn programma en Blackboard klopt niet meer Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Vakken die je verwijdert in Sisa Selfservice blijven in Blackboard gekoppeld staan. Je mailt dan naar de cursusleider van het vak in Blackboard om die koppeling te laten annuleren. Nieuwe vakken word...
IBD en PW: toevoegen bepaalde vakken lukt niet Artikel beoordeeld 4.7/5.0
Volgend vak kan binnen SISA niet gekozen worden in de selfservice door de studenten van de betreffende opleidingen: Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie 1101RECVVI Volkenrecht&nb...
Waar vind ik de studiegidsnummers? Artikel beoordeeld 2.6/5.0
In SISA heb je soms een studiegidsnummer van een vak nodig. De snelste manier is om op de website FSW: http://www.uantwerpen.be/fsw  de knop "Ontdek ons Opleidingsaanbod" te kiezen. Kies daar je ...
Problemen bij de samenstelling van een geïndividualiseerd traject Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Studenten met problemen bij het samenstellen van een geïndividualiseerd studietraject consulteren best studietrajectbegeleider Ann Aertssen via email : ann.aertssen@uantwerpen.be In de week voor...
Stage Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Alle informatie over het vak stage vind je op het blackboard bij het opleidingsonderdeel STAGE of via deze link : https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/studeren-onde...
Ik wil een vak bij VUB volgen, wat moet ik doen? Artikel nog niet beoordeeld
Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Interuniversitair Akkoord Meer informatie over en het in te vullen van het document vind je op: http://my.vub.ac.be/faq/hoe-kan-ik-me-inschrijven-als-gaststude...
Welk subplan moet ik aanduiden? Artikel beoordeeld 4.1/5.0
Bij de schakelprogramma's Sociaal Werk en Sociologie moet je eerst een subplan (= je vooropleiding) invullen vooraleer je je programma kan samenstellen.  Bij
Stage opnemen in het eerste semester Artikel beoordeeld 5.0/5.0
  Je kan je stage opnemen in het eerste semester en kan je afstuderen in februari zal het resultaat ook in februari ingegeven worden.  
Herinschrijven voor de master bij het niet slagen van de vooropleiding Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Combinatiestudenten die alle credits behaald hebben voor hun masteropleiding, maar niet kunnen geslaagd verklaard worden omwille van het feit dat zij niet geslaagd zijn voor hun vooropleiding (Bachelo...
Inschrijvingsbeperking voor Midden-Oosten Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Opgelet: de inschrijving voor dit vak is beperkt tot 20 studenten van de master IBD volgens het principe 'First Come First Served'.
Toevoegen van je masterproef en stage aan je studieprogramma Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Het toevoegen van de masterproef en/of de stage aan je vakkenpakket, is pas mogelijk een dag na het effectief inschrijven voor je master opleiding.
Curriculumwijziging master sociologie 2016-2017: overgangsmaatregelen Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Algemene regel: studenten gestart binnen het oude curriculum behouden hun behaalde credits.    
Uitschrijving: Kan ik via mijn SisA-selfservice uitschrijven voor mijn opleiding? Artikel nog niet beoordeeld
http://uahost.uantwerpen.be/helpdesk/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=17&suggest=1
Overgangsmaatregel nieuw curriculum Master Communicatiewetenschappen academiejaar 2017 -2018 Artikel nog niet beoordeeld
   Algemene regel: behaalde credits blijven behouden  
Keuze Methoden seminaries master politieke communicatie Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Bij het vastleggen van je vakkenpakket in de selfservice binnen de SISA omgeving voor het komende academiejaar, zal je geen keuze van seminarie kunnen bepalen via deze weg. Hiervoor zal een online i...
Keuze 'Research methods' master Political Science Artikel nog niet beoordeeld
Bij het vastleggen van je vakkenpakket in de selfservice binnen de SISA omgeving voor het komende academiejaar, zal je geen keuze van seminarie kunnen bepalen via deze weg. Hiervoor zal een online i...
ik kan Methoden van communicatieonderzoek niet toevoegen aan mijn programma? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Op het vak zit volgtijdelijkheid. Voor het bachelorprogramma zal het systeem nagaan of je geslaagd bent voor Kwalitatieve onderzoeksmethoden én Statistiek II. Zolang je niet geslaagd bent voor ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid