Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Stel een vraag:


Tweede zittijd: Je wenst een aanpassing aan je examenrooster?

Oplossing

De examenperiode van de 2e zittijd is zeer beperkt en alle vakken moeten aan bod kunnen komen in deze korte periode. Daarom kan een ruime spreiding van de vakken niet voorzien worden. Het rooster is zo opgesteld dat er per modeltraject geen overlap/dubbele boeking is. Het is niet uitgesloten dat er overlap is als je een geïndividualiseerd traject of een combinatie van opleidingen volgt. Ga er niet zomaar van uit dat examens nog verplaatst kunnen worden. Door deze korte examenperiode zit het rooster zo goed als vast. Als blijkt dat je in een combinatietraject keuzes moet maken, geef dan voorrang aan de vakken uit je laagste bachelorjaar of uit je schakelprogramma.

Als je je mondeling examen niet kan afleggen op het tijdstip dat voor jou in de examenregeling voorzien is, kan je mogelijk een medestudent(e) zoeken die voor hetzelfde examen (zelfde opleiding, zelfde cursus, zelfde examinator) bereid is zijn/haar examenmoment met jou te ruilen. Je moet de ruil van deze examenmomenten bevestigen via onze Helpdesk , zodat ook je persoonlijk examenrooster in SisA kan aangepast worden. Vanaf 16/8 worden deze wissels verwerkt. Vermeld in je bevestiging:

  • naam én rolnummer van je medestudent bij de ruil,
  • opleiding waarvoor het examen wordt georganiseerd,
  • studiegidsnummer en titel van het examen waarvoor je ruilt,
  • om welke geruilde tijdstippen (datum en aanvangsuur) het gaat.
 
Was dit artikel hulpzaam? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 143
Categorie: Examens
Datum toegevoegd: 2017-07-27 11:05:28
Aantal bekeken: 124
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
<< Ga terug


Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid