Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Combineren van je bachelor- en masteropleiding

Oplossing

Om de bachelor te mogen combineren met opleidingsonderdelen uit de master gelden de volgende voorwaarden:

  • Je mag pas combineren als je voor minstens 150sp van de bacheloropleiding credits behaald hebt (een delibereerbaar cijfer is niet voldoende).
  • Je mag niet combineren als je niet voor alle opleidingsonderdelen uit BA1 een credit behaald hebt.
  • Je mag niet onder studievoortgangsbewaking staan.
  • Je moet strikt voorrang geven aan het afwerken van de bachelor en dus aan de opleidingsonderdelen van de bachelor (bv. bij overlappende colleges, practica of examens). Er worden geen examens verplaatst in geval van overlap; het bachelorvak krijgt dan absolute prioriteit. Indien je niet voldoende voorrang geeft aan het afwerken van de bachelor, zal je het jaar nadien niet meer mogen combineren (een bachelor-master combinatie wordt in principe voor één jaar gegeven).
  • Je mag nog niet starten met de masterproef, ook niet met voorbereidend werk.
  • Je moet bij de vakkenkeuze zoveel mogelijk voorrang geven aan de verplichte opleidingsonderdelen in de master. Bij roosteroverlap mag je eventueel een keuzevak nemen in de plaats van een verplicht vak. 
  • Mastervakken die voortbouwen op bachelorvakken die je nog niet behaald hebt, mag je niet opnemen (dit zal worden gecontroleerd door de Studievoortgangscommissie).
  • Je gecombineerde pakket mag niet meer dan 60sp bevatten. Indien je dus nog 20sp hebt staan in de bachelor, kan je maximaal 40sp aan mastervakken opnemen.

Je dient je gemotiveerde aanvraag online in. 

Je programma wordt begin oktober nagekeken door de Studievoortgangscommissie die het recht heeft om wijzigingen aan te brengen indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is. 

Opgelet: voor studenten Milieuwetenschap geldt een aangepast combinatiebeleid. Dit kan je consulteren via www.uantwerpen.be/imdo.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mag ik bachelor en master combineren?
Aanvraag combinatie van opleidingen
Milieuwetenschap: combineren van programma's
Volgtijdelijkheid bachelor-master
Milieuwetenschap: vrijstellingen
Artikel details
Artikel ID: 94
Categorie: Studievoortgangsbewaking
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.2/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid