tag set (base)

  • By WoutDLN
  • 2 February, 2015
  • Comments Off on tag set (base)

De base tag sets definiëren de structurele basiscomponenten van een document. Er is maar één keuze toegelaten, en momenteel heeft het TEI sets voor proza, poëzie, drama, getranscribeerde spraak, woordenboeken en terminologische databases (Vanhoutte 1998, 123).

Related entries

Tags:

Comments are closed.